Trendy na rynku dóbr luksusowych

book-of-luxury-trends-3
Notowany rokrocznie stały wzrost w zakresie sprzedaży dóbr luksusowych dowodzi, że jest to segment rynku dostrzegany przez konsumentów i z dużą perspektywą rozwoju.

W Polsce w 2015 roku zanotował wzrost o 5,4%, przy czym wiodącą kategorią były akcesoria osobiste, w szczególności obuwie i odzież (61,6% całkowitego, wynoszącego 3,27 miliarda złotych obrotu).

W tej sytuacji niebagatelna staje się kwestia odpowiedzi na pytanie, jakie zabiegi należy wdrożyć, by zapewnić temu segmentowi dalszy wzrost, czerpiąc z tego wymierne korzyści. Wymaga to świadomości, jakie konkretnie czynniki kształtują rynek dóbr luksusowych i jak należy na nie reagować.

Profil odbiorcy dóbr luksusowych

Jednym z najważniejszych filarów w tym procesie jest harmonijne połączenie utrzymujących się zachowań konsumentów z nowoczesnymi kanałami sprzedaży. O ile bowiem znaczenie tradycyjnych punktów usługowych nie maleje, o tyle jednocześnie dla młodszego pokolenia odbiorców kluczowa jest możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem nowych technologii. Ich włączenie w łańcuch wartości firmy jest naturalną odpowiedzią na innowacyjność i powszechność takich rozwiązań, a integracja kanałów sprzedaży – sposobem na pogodzenie różnych oczekiwań konsumentów. Warto również pomyśleć o wykorzystaniu potencjału turystyki, zwłaszcza z krajów rozwijających się – postępująca globalizacja przekłada się na mobilność klientów, a tym samym również wzrost wydatków zamożnych turystów.

97% konsumentów nadal deklaruje, że woli kupować dobra luksusowe w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj możliwość dotknięcia i zobaczenia produktów na żywo, a także natychmiastowego zabrania ich ze sobą do domu. Ważna jest też dostępność ewentualnej porady wykwalifikowanego personelu. Niemniej dokonywanie zakupów online to zdecydowanie przyszłość, której lekceważyć nie można. Taka metoda ma bowiem wiele zalet: wygodę, uzyskanie lepszej ceny, dostępność całodobową i komfortowe zacisze własnego domu. Prognozowany udział przychodów z transakcji cyfrowych na 2025 rok oscyluje w granicach 36%. Już dzisiaj 45% konsumentów przed dokonaniem zakupów – również drogą tradycyjną – szuka informacji online, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Dzieje się tak zwłaszcza w odniesieniu do gadżetów technologicznych. Te trendy będą się utrwalać wraz z przejmowaniem rynku przez młode pokolenie Millennials, bardziej otwartę na wygodę kanałów cyfrowych.

Cyfrowa przyszłość rynku

Producenci dóbr luksusowych dostrzegają zresztą konieczność inwestowania w media cyfrowe. Aż 93% wykorzystuje media spolecznościowe, by dotrzeć do konsumentów, 82% dysponuje stroną www lub zamierza taką założyć, a 46% planuje inwestować bądź już zainwestowało w aplikację mobilną. 46% firm z branży modowej i dóbr luksusowych wydaje na e-commerce więcej niż 10% budżetu marketingowego.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się optymalizacja doświadczeń zakupowych klienta poprzez integrację kanałów offline i online w jedną spójną płaszczyznę omni-channel. Kanały cyfrowe nie mogą być już traktowane jak odrębny biznes. Powyżej wspomniano już o konieczności włączenia nowych technologii w kompletny łańcuch wartości firmy, czyli wyjście poza funkcje czysto marketingowe. Największym wyzwaniem wśród rozwijających się dynamicznie produktów „connected” and „wearable” będzie sprawne połączenie technologicznej funkcjonalności z designem. Typowym przykładem „wearables” są smartwatche, ale również biżuteria integrująca funkcje ozdobne z użytkowymi, eleganckie torebki z funkcją ładowania telefonu i podświetleniem czy odzież monitorująca funkcje życiowe. Wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych nowych technologii przełoży się też na budowanie pozytywnych doświadczeń klienta w tradycyjnym punkcie sprzedaży. Mówimy tu już nie tylko o tabletach i technologiach zbliżeniowych, ale opcjach pozwalających na skanowanie twarzy, wirtualne przymierzanie i organizowanie interaktywnych wystaw sklepowych.

Turystyka i zaangażowanie społeczne

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat ruch lotniczy jeszcze się podwoi. To wielka szansa dla sektora dóbr luksusowych, ponieważ 40% wydatków w tym segmencie stanowią wydatki turystów, często poszukujących unikatowych produktów niedostępnych w ich własnych krajach. Dobre zrozumienie zróżnicowania usług pożądanych przez różne narodowości pozwoli markom na tworzenie zindywidualizowanych doświadczeń i większą penetrację rynku dóbr luksusowych.

Na koniec warto dodać o jeszcze jednym bardzo istotnym czynniku wyróżniającym profil obecnego konsumenta dóbr luksusowych. Już wiemy, że jest wyrafinowany i wymagający, że poszukuje efektywnych rozwiązań z powodu ograniczonego czasu, jest mobilny i obeznany z nowymi technologiami. Nie należy jednak zapominać o tym, że najczęściej jest również odpowiedzialny społecznie. To oznacza, że istotnym elementem budowania pozytywnegu wizerunku firmy jest zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności, np. poprzez długoterminowe wspieranie talentów, akcje charytatywne czy działania na rzecz historii i kultury.

Link do globalnego raportu Deloitte „ Global Powers of Luxury Goods 2016. Disciplined innovation“

https://preview2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/luxurygoods2016.html

 

book-of-luxury-magdalena-jonczakMagdalena Jończak, Partner, Dział Konsultingu, Deloitte

Magdalena Jończak ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zarówno w doradztwie jak i biznesie. W Deloitte Consulting zarządza praktyką Zarządzania Sprzedażą, Cenami i Rentownością, realizując projekty optymalizacyjne i restrukturyzacyjne w Europie i Kanadzie, jest również ekspertem branży Dóbr Konsumenckich. Ukończyła studia magisterskie o specjalizacji zarządzanie strategiczne i marketing oraz psychologia, jak również szereg kursów i szkoleń, m.in. na Harward Business School. Posiada tytuły FCCA i CSCP.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone